Kompetencer

Per Bo vil og kan professionalisere offentlig ledelse. Per har i mange år uddannet offentlige ledere og udviklet den offentlige ledelsesgerning sammen med ledere og medarbejder på alle niveauer. Samtidig har Per selv være chef og har fra en positioner udviklet offentlige organisationer med stor værdiskabelse for borger. Erfaringsbasen med forandringsledelse og organisationsudvikling har skabt værdi fordi Per evner sammen med mine samarbejdspartnere at mobilisere medarbejdere, ledere, politikere på tværs af fag, afdelinger, organisationer og sektorer til skabe bedre sammenhæng for borgerne 

Per Bos egen erfaring med offentlig ledelse og grænsekrydsende ledelse, samt et stort bagkatalog fra driftsnære opgaver, gør at han forstår, designer og kan agere professionelt i ledelses- og organisatoriske udfordringer i alle faglige brancher i den offentlige sektor. Per har medvirket til at skabe resultater inden for følgende områder:

Ledelsesudvikling og Strategirealisering

 

 • Strategiunderstøttende topledelsesprogrammer i og på tværs af organisationer
 • Målomsættende ledelsesudviklings- og lederuddannelsesforløb på koncern og virksomhedsniveau
 • Værdiskabende coaching af ledere, samt opbygning af coachteam/-korps
 • Personalepolitik understøttende beredskab og procesplanlægning i forhold til større omstillings- og besparelsesprocesser – før, under og efter.
 • Produktivitetsfremmende forandringsledelsestræning og -sparring
 • Sammenhængsskabende videndeling og træning af grænsekrydsende ledelse og samarbejde

 • Oplæg der fremmer samarbejde på tværs
 • Understøttelse af implementering af sundhedsplaner, sundhedsaftaler og personalepolitikker

Driftsnære forbedringer og organisationsudvikling

 

 • Organisering af stort ledelsesspænd
 • Optimeret ibrugtagning af nyt byggeri, der kræver nye arbejds- og ledelsesformer
 • Øget flow i ambulatorier
 • Professionalisering af vagtplanlægning
 • 
Genopretning af dialog og samarbejde
 • 
Værdiskabelse i ledelse
 • Genopbygning af tillid
 • Udvikling af og handlingsorienteret opfølgning på trivselsundersøgelser og ledelsesevalueringer
KONTAKT
per@pbconsult.dk | 4043 3654

På tværs

Samarbejde på tværs af sektorer, afdelinger og fag – og sammen med borgerne – er en nødvendighed, når vi vil sikre, at en borger ikke bliver tabt mellem flere fag og sektorer, at ressourcer ikke går til spilde, og at vi når de ønskede resultater.

Medarbejderne skal vænne sig til at tænke på deres opgave som en, der går ud over deres egen organisations grænser. Det handler om at flytte fokus fra, hvem der er ansvarlig for hvilken lille del, til hvad vi i fællesskab kan udrette til gavn for borgere og samfund.

Problemfelterne i den offentlige sektor er ofte så komplekse og gensidigt afhængige, at løsninger et sted skaber problemer et andet sted. Ledere og medarbejdere må derfor blive bedre til at forstå hinandens mål på tværs af grænser og prioritere de fælles mål højt.

Det er ikke let at arbejde på tværs. Der er talrige barrierer som specialisering, modsatrettede incitamentsstrukturer og konfliktende lovgivninger. Men en af metoderne til at overvinde disse barrierer er blot at begynde i det små at arbejde og innovere på tværs af organisationer og faglige enheder.

Med gode redskaber og den rette tilgang til ledelse og samarbejde kan det tværgående arbejde blive en naturlig del af lederes og fagprofessionelles hverdag.

"If you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design"
' RALF SPETH '

Kontaktoplysninger:

PB Consult
v/ Per Bo Nørgaard Andersen
Rugbjergvej 31
8260 Viby J
Mail: per@pbconsult.dk
Tlf: 4043 3654

color
http://pbconsult.dk/wp-content/themes/carbon/
http://pbconsult.dk/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/var/www/pbconsult.dk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
Enter your email here
off
off